Uw Accountant - page 1

UW
ACCOUNTANT
Houd rekening met
verdwijnen aangiftebrief
omzetbelasting
Controleer uw
btw-balansschulden
De Belastingdienst controleert dit najaar
extra op nog openstaande btw-schulden
over de jaren 2008 tot en met 2012. De
controle gebeurt door de aangiften ven-
nootschapsbelasting van uw bv te vergelij-
ken met de btw-aangiften.
Als blijkt dat u een schuld hebt, ontvangt
u eerst een brief om uw aangiftegegevens
te controleren. U kunt dan nog een sup-
pletieaangifte doen om zo een hogere
boete en heffingsrente te voorkomen.
Mogelijk heeft uw bv ook een btw-schuld
>>
P A G I N A 8
PAG 2
GOOI OP
31 DECEMBER 2013 UW
TANK NOG EEN KEER VOL
PAG 3
HOUD REKENING
MET NIEUWE REGELS
STAMRECHTEN
PAG 4
MAAK GEBRUIK
VAN VERRUIMDE
VRIJSTELLING
SCHENKBELASTING
PAG 5
PAS OP MET
RIJDEN IN EEN AUTO
MET ‘BUITENLANDS
KENTEKEN’
PAG 6
NOG GEEN
BTW-NUMMERS VOOR
PARTICULIEREN MET
ZONNEPANELEN
PAG 7
SCHAKEL TIJDIG
OVER OP NIEUWE
SUBSIDIEREGELING
ONDERWIJS
PAG 8
BESPAAR
5,75 PROCENT
BELASTING OP UW
DRANKENINKOOP
derde kwartaal 2013 • nummer 3
P A G I N A 1
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook