Uw Accountant - page 1

UW
ACCOUNTANT
Verhoging vrijstelling
schenkbelasting voor
woningen tot 100.000 euro
Belastingtips 2014
Per 1 januari 2014 worden verschillende
wijzigingen doorgevoerd in de belasting-
wetgeving. Sommige fiscale regels zullen
verdwijnen, andere zullen worden geïn-
troduceerd. Het is voor u als ondernemer
van belang om hier kennis van te nemen.
In deze editie van
Uw accountant
vindt u
belastingtips voor het jaar 2014. Doe
daar uw voordeel mee. Heeft u inhoude-
lijke vragen? Stel ze aan uw accountant.
Wellicht moet u actie ondernemen om
uw fiscale positie te verbeteren. Uw
accountant is degene die u daar bij
ondersteunt.
P A G I N A 6
PAG 2
BENUT
BELASTINGVOORDEEL
BIJ AFKOOP STAMRECHT
PAG 3
WEL OF NIET
KIEZEN VOOR DE
WERKKOSTENREGELING?
PAG 4
INVESTEER
NOG IN 2013 IN EEN
MILIEUVRIENDELIJKE AUTO
PAG 5
ANBI’S:
PUBLICATIEPLICHT
VANAF 2014
PAG 6
GELD LENEN
VAN OF AAN UW BV
PAG 7
VERNIETIG UW
OUDE ADMINISTRATIE
NIET TE VROEG
PAG 8
LEEN FISCAAL
VRIENDELIJK VOOR
FINANCIERING
ENERGIEBESPARENDE
MAATREGELEN
vierde kwartaal 2013 • nummer 4
P A G I N A 1
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook