Uw Accountant - page 1

UW
ACCOUNTANT
Hypothecaire lening
van uw bv
Nieuw in 2014
Met ingang van 1 januari 2014 zijn er
wijzingen aangebracht in de wetgeving.
Sommige (fiscale) regels en faciliteiten
zijn verdwenen en er zijn nieuwe en
veranderde regels geïntroduceerd. Aan u
de uitdaging om deze kennis u eigen te
maken. De tips in deze editie van
Uw
Accountant
kunnen u hier bij helpen.
Het kan zijn dat u dit jaar de nodige
acties moet ondernemen om uw (fiscale)
positie te optimaliseren. Uw accountant
fungeert daarbij als betrouwbare gids.
P A G I N A 2
PAG 2
INVOERING
IBAN GEEN PROBLEEM
VOOR LIJFRENTE-
PREMIEAFTREK 2013
PAG 3
OPBRENGST
HEFFINGEN LOKALE
OVERHEDEN STIJGT
MET 2,1 PROCENT
PAG 4
HOUD REKENING
MET WIJZIGINGEN MOTOR-
RIJTUIGENBELASTING
PAG 5
MAAK GEBRUIK VAN
TIJDELIJK BELASTING-
VOORDEEL IN BOX 2
PAG 6
20 PROCENT
BELASTINGVOORDEEL
BIJ VRIJVAL
STAMRECHT
PAG 7
HOUD
REKENING MET
NIEUWE FRAUDE-
MAATREGELEN
TOESLAGEN
PAG 8
BENUT
FISCALE AFTREK
LEVENSONDERHOUD
VOOR KINDEREN
eerste kwartaal 2014 • nummer 1
P A G I N A 1
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook