Uw Accountant - page 1

UW
ACCOUNTANT
Verplichte digitale deponering
jaarrekening komt eraan
Belastingherziening
op komst
Het kabinet wil toe naar een hernieuwd
belastingstelsel dat de werkgelegenheid en
economische groei bevordert. De ambitie
van dit kabinet is om met een stelselher-
ziening 100.000 banen te creëren door de
lasten op arbeid met 15 miljard euro te
verlichten. De stelselherziening moet het
huidige systeem van belastingen en toe-
slagen tevens sterk vereenvoudigen.
Dat staat in de brief ‘Keuzes voor een
beter belastingstelsel’, die staatssecretaris
van Financiën Eric Wiebes op 16 septem-
ber 2014 naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd.
P A G I N A 7
PAG 2
BETAAL NIET
TE VEEL LEGES BIJ HET
GEMEENTEHUIS
PAG 3
CONTROLEER UW
NAHEFFINGSAANSLAG
PARKEERBELASTING
PAG 4
BELASTINGWIJZIGINGEN
PER 1 JANUARI 2015
PAG 5
MAAK GEBRUIK
VAN GOEDKEURING
VOOR UITBETALING
VAN GEBLOKKEERDE
TERUGGAVEN
OMZETBELASTING
PAG 6
DOE DIT JAAR
NOG EEN SCHENKING
VOOR DE AANKOOP
VAN EEN WONING
PAG 7
BEREID U
TIJDIG VOOR OP
DE VERPLICHTE
INVOERING VAN DE
WERKKOSTENREGELING
PAG 8
CBS:
WOZ-WAARDE GEDAALD
TOT ONDER HET NIVEAU
VAN 2007
derde kwartaal 2014 • nummer 3
>>
P A G I N A 1
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook