Background Image
Previous Page  4 / 8 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4 / 8 Next Page
Page Background

Voor dga’s geldt de zogenaamde gebruike-

lijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe

hoog het loon minimaal moet zijn.

In de gebruikelijkloonregeling verandert het

volgende:

• Het loon van de dga moet worden getoetst

aan het loon van de medewerker met de

meest vergelijkbare dienstbetrekking in

plaats van het huidige criterium ‘soortge-

lijke dienstbetrekking’. Dit laatste begrip

leidt in de praktijk regelmatig tot discussie

met de Belastingdienst, omdat de functie

van dga’s moeilijk te vergelijken is. Ook

kan een soortgelijke dienstbetrekking

ontbreken. Een meest vergelijkbare dienst-

betrekking bestaat altijd.

• De huidige regeling kent een 30 procent

doelmatigheidsmarge. Dit betekent dat uw

loon 30 procent lager mag zijn dan zakelijk

gebruikelijk zou zijn in het economische

verkeer. De doelmatigheidsmarge wordt

verlaagd naar 25 procent. Het verschil

tussen dga’s en ‘gewone’ medewerkers

wordt in dit kader verkleind.

Voorkom in 2015 problemen met de

fiscus door dit jaar nog in overleg met

uw accountant het gebruikelijk loon voor

volgend jaar op de juiste hoogte vast te stellen.

Uw BV krijgt dan niet achteraf te maken met

naheffingsaanslagen en boetes.

P A G I N A 4

Houd rekening met veranderingen

in de gebruikelijkloonregeling

voor dga’s

KOOP UW

LEVENSLOOPTEGOED

IN 2015 FISCAAL

VRIENDELIJK AF

In 2013 konden deelnemers aan de levens-

loopregeling het levenslooptegoed volledig

opnemen, waarbij over slechts 80 procent van

het levenslooptegoed op 31 december 2011

(inclusief rendement) loonheffingen werden

ingehouden. Deelnemers die in 2013 niet van

deze regeling gebruik hebben gemaakt, krijgen

hier in 2015 opnieuw de gelegenheid toe. Bij

volledige opname van het levenslooptegoed

hoeft u over slechts 80 procent van het levens-

looptegoed op 31 december 2013 (inclusief

rendement) loonheffingen in te houden.

KOOP DIT JAAR NOG

FISCAAL VRIENDELIJK UW

STAMRECHT AF

Om het uitbetalen van stamrechten te stimuleren, geldt

in 2014 een bijzondere regeling: wanneer u als (ex-)

werknemer in 2014 de waarde in het economische ver-

keer van het stamrecht in één keer laat uitbetalen, hoeft

uw werkgever slechts over 80 procent van dit bedrag

loonheffingen in te houden. U houdt hierdoor netto meer

over. Deze regeling vervalt per 1 januari 2015.

Deze regeling geldt niet voor

opnames in 2014.

Laat uw accountant nog dit jaar

een berekening maken van het

door u te behalen voordeel.