Background Image
Previous Page  5 / 8 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 8 Next Page
Page Background

Laat dit jaar nog

dividend uitkeren

uit uw BV

In 2014 betaalt u over dividenduitkeringen uit uw BV

22 procent inkomstenbelasting. Dit betreft een tijdelijk

eenmalig verlaagd tarief. Met ingang van 1 januari 2015

bedraagt het tarief weer 25 procent. U kunt dit jaar dus

nog een belastingvoordeel van 3 procent behalen als u

nog dit jaar dividend uit uw BV laat uitkeren.

Het verplicht invoeren van de werkkos-

tenregeling per 1 januari 2015 betekent

dat de huidige specifieke vrijstelling voor

de fiets van de zaak niet wordt voortgezet.

Een fiets kan straks alleen nog maar

onbelast via de zogenaamde vrije ruimte

(1,2 procent van de totale loonsom) wor-

den verstrekt, maar voor veel werkgevers

is dit ontoereikend. In de media is hier-

over al het nodige te doen geweest en is

ervoor gepleit de bestaande fietsregeling

te behouden, maar staatssecretaris van

Financiën Eric Wiebes heeft voet bij stuk

gehouden.

Er zijn echter nog andere mogelijkheden

om uw werknemers fiscaal vriendelijk

naar het werk te laten fietsen. Zo kan de

mogelijkheid van een onbelaste vergoe-

ding van 0,19 euro voor zakelijke kilome-

ters (inclusief woon-werkverkeer) door

werkgevers worden aangewend om het

fietsgebruik te stimuleren. Hiernaast kun-

nen werkgevers voor de aanschaf van de

fiets – ook onder de werkkostenregeling –

een renteloze lening geven.

FISCAAL VRIENDELIJK

FIETSEN OOK

IN 2015 MOGELIJK

Overleg met uw accountant

welk bedrag u verantwoord

uit uw BV kunt halen. Dit is

met name van heel groot

belang als u pensioen in eigen

beheer pensioen opbouwt.

Als u te veel laat uitkeren kan

de fiscus uw pensioenop-

bouw in één keer belasten

in plaats van (later) de

pensioenuitkeringen.

Er bestaan nog meer creatieve mogelijk-

heden om de aanschaf van de fiets geruis-

loos te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld

door de inzet van de voor woon-werk-

verkeer verstrekte onbelaste kilometer-

vergoeding voor de aflossing van deze

renteloze lening.

Vraag uw

accountant naar

een passende

oplossing voor

uw bedrijf.

P A G I N A 5