Background Image
Previous Page  7 / 8 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 8 Next Page
Page Background

Restschulden?

Verlaag uw maandlasten

Het herstel van de woningmarkt lijkt

in 2013 te zijn ingezet: het aantal

transacties neemt voorzichtig toe en

de prijzen hebben zich gestabiliseerd.

De gevolgen van de eerdere prijsda-

lingen op de huizenmarkt zijn hier-

door nog niet verdwenen. Door deze

prijsdalingen hebben momenteel

ongeveer 1,1 miljoen huishoudens

een huis dat “onder water” staat.

Huiseigenaren met een onderwater-

hypotheek zijn minder snel geneigd

om te verhuizen, omdat bij verkoop

van de woning een restschuld zal

overblijven. Om de financierbaarheid

van restschulden te verbeteren wordt

de maximale periode voor de aftrek

van rente op restschulden verlengd

van tien naar vijftien jaar.

Hierdoor kunt u uw maandlasten

voor uw oude woning aanzienlijk

verlagen en bovendien maakt dit de

aankoop van een ander huis beter

mogelijk.

De tijdelijke verruiming van de schen-

kingsvrijstelling eindigt met ingang van

1 januari 2015. De regeling houdt in dat

maximaal 100.000 euro belastingvrij mag

worden geschonken als de ontvanger het

geldbedrag gebruikt voor aankoop van

een woning of aflossing van de hypo-

theek. Ook mag het schenkingsbedrag

worden aangewend voor onderhoud of

verbetering van de eigen woning.

Om aanspraak te kunnen maken op de tij-

delijke verruiming moet de ontvanger in

2014 eigenaar zijn van de woning. Als de

schenking wordt gebruikt voor aankoop

van een woning of aflossing van de hypo-

theek, moet het bedrag voor 1 januari

2015 zijn overgemaakt aan de hypotheek-

verstrekker. Het is dus van belang dat een

schenking tijdig wordt gedaan.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt weer

de reguliere schenkingsvrijstelling voor

de eigen woning. Die houdt in dat ouders

eenmalig ruim 52.000 euro belastingvrij

mogen schenken aan elk van hun kinde-

ren in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar.

Schenkingen die worden gebruikt voor verbouwing, onderhoud

of verbetering van de woning kunnen nog tot 1 januari 2017

worden besteed. Daarbij geldt als voorwaarde dat de eigen

woning waar het om gaat al in 2014 in het bezit is en dat

de schenking voor 1 januari 2015 moet zijn ontvangen.

Huiseigenaren die in 2014 een eigen woning hebben die in aan-

bouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke

verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in

2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de

nieuwbouwwoning hebben voldaan.

Huiseigenaren die gebruikmaken

van de coulante toepassing van de

regeling mogen het geldbedrag dat

zij in 2014 belastingvrij hebben ont-

MAAK DIT JAAR NOG

GEBRUIK VAN DE

EENMALIG VERHOOGDE

SCHENKINGSVRIJSTELLING

Laat uw accountant

een berekening

maken van het

nettovoordeel wan-

neer u de periode

van renteaftrek van

uw restschuld ver-

lengt van tien jaar

naar vijftien jaar.

vangen en nog niet geheel in 2014

konden besteden, gebruiken om

resterende aankooptermijnen die

zich in 2015 aandienen, te voldoen.

P A G I N A 7