Background Image
Previous Page  8 / 8
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 8 / 8
Page Background

Deze nieuwsbrief is bedoeld als een

eerste oriëntatie op de betreffende

onderwerpen. Ofschoon zij steeds met

zorg zal zijn samengesteld leent zij zich

niet voor adequate oriëntatie of advies in

een concrete situatie. In deze zin dragen

wij geen verantwoordelijkheid voor

onvolledigheid of onjuistheid. Voor

nadere informatie staan wij uiteraard

graag tot uw beschikking.

Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bouwen nu geen

pensioen op. Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-

ZZP en Zelfstandigen Bouw hebben daarom in 2014 afspraken

gemaakt om een nieuw pensioenfonds op te richten: ZZP Pen-

sioenfonds. Het is de bedoeling dat u als zzp’er in 2015 kunt gaan

kiezen voor dit collectieve pensioenfonds. Met het nieuwe pen-

sioenfonds kunt u als zzp’er collectief pensioen opbouwen. De

collectiviteit moet zorgen voor het spreiden van risico’s en een

hoger rendement. Over de inleg in het pensioenfonds betaalt

u geen belasting. U behoudt daarnaast wel uw vrijheid, want

de regeling is vrijwillig en u kunt zelf bepalen hoeveel u inlegt.

Bij het pensioenfonds heeft u een individuele pensioenrekening.

Hierdoor maakt u alleen aanspraak op uw eigen inleg en het

rendement.

Zzp’ers blijven flexibel

Bij uw overlijden gaat het geld naar uw erfgenamen. Daarnaast

kunt u bij langdurige ziekte de pensioenrekening gebruiken voor

een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het grote voordeel van het

ZZP Pensioenfonds is dat u als zzp’er flexibel bent. U kunt uw

inleg namelijk laten afhangen van de omzet en daardoor ook

perioden overslaan. Daarnaast kunt u zelf bepalen wanneer u

met pensioen gaat – u moet wel tussen de zestig en zeventig jaar

zijn – en hoe lang de uitkering dan gaat duren (tien, vijftien of

twintig jaar). Het is de verwachting dat tien- tot vijfentwintigdui-

zend zzp’ers gebruik gaan maken van dit nieuwe pensioenfonds.

GA ALS ZZP’ER

PENSIOEN

OPBOUWEN

Overleg met uw accountant over de mogelijk-

heden om via dit nieuwe pensioenfonds een

pensioen op te gaan bouwen.

P A G I N A 8